ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 20 0 นาที
Kobold 50 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Kobold Archer 40 0 นาที
Kobold Leader 1 5 นาที