ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild14"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Orc Warrior 20 0 นาที
Orc Archer 15 0 นาที
High Orc 300 0 นาที
Orc Lady 20 0 นาที