ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_church"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Wraith 10 0 นาที
Evil Druid 60 0 นาที
Ghoul 60 0 นาที
Dark Illusion 1 60 นาที
Mimic 5 0 นาที
Mimic 1 6 นาที - 7 นาที
Mimic 2 6 นาที - 7 นาที
Mimic 2 6 นาที - 7 นาที