ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_in01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Marionette 3 0 นาที
Marionette 3 0 นาที
Marionette 3 0 นาที
Marionette 3 0 นาที
Marionette 2 0 นาที
Marionette 2 0 นาที
Marionette 2 0 นาที
Marionette 2 0 นาที
Rideword 2 0 นาที
Rideword 1 0 นาที
Rideword 3 0 นาที
Rideword 2 0 นาที
Wanderer 1 0 นาที
Alice 1 0 นาที
Dark Frame 3 0 นาที
Dark Frame 2 0 นาที
Dark Frame 2 0 นาที
Dark Frame 3 0 นาที
Sage Worm 3 0 นาที
Sage Worm 5 0 นาที
Sage Worm 3 0 นาที
Sage Worm 3 0 นาที