ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Raydric 80 0 นาที
Raydric Archer 30 0 นาที
Evil Druid 1 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 1 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 1 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 1 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 1 4 นาที - 6 นาที
Rideword 15 2 นาที - 3 นาที
Rideword 15 2 นาที - 3 นาที
Rideword 1 2 นาที - 3 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Flora 1 2 นาที - 3 นาที
Knight of Abyss 5 60 นาที - 90 นาที
Giant Whisper 1 60 นาที - 90 นาที
Alice 1 0 นาที