ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Cramp 50 0 นาที
Brilight 25 0 นาที
Arclouze 20 0 นาที
Injustice 75 0 นาที
Zealotus 1 15 นาที - 20 นาที
Rybio 40 0 นาที
Phendark 10 0 นาที