ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Breeze 5 15 นาที - 20 นาที
Plasma 5 15 นาที - 20 นาที
Plasma 5 15 นาที - 20 นาที
Plasma 5 15 นาที - 20 นาที
Plasma 5 15 นาที - 20 นาที
Plasma 5 15 นาที - 20 นาที
Geographer 30 5 นาที
Demon Pungus 30 20 นาที - 30 นาที