ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Anopheles 30 0 นาที
Novus 20 0 นาที
Novus 40 0 นาที
Breeze 10 0 นาที
Geographer 10 10 นาที - 12 นาที
Grove 20 10 นาที - 12 นาที
Demon Pungus 3 5 นาที - 7 นาที
Novus 1 5 นาที - 7 นาที
Novus 1 5 นาที - 7 นาที