ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Grove 70 0 นาที
Novus 30 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Thief Bug 10 0 นาที
Red Mushroom 2 5 นาที
Red Mushroom 3 5 นาที
Red Mushroom 2 5 นาที
Red Mushroom 3 5 นาที
Black Mushroom 3 5 นาที
Black Mushroom 3 5 นาที
Black Mushroom 2 5 นาที
Black Mushroom 2 5 นาที