ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Breeze 20 0 นาที
Deleter 10 7 นาที - 8 นาที
Deleter 10 7 นาที - 11 นาที
Petite 10 0 นาที
Petite 60 0 นาที
Novus 20 0 นาที
Novus 10 0 นาที
Anopheles 30 0 นาที
Grove 20 0 นาที
Sleeper 7 10 นาที - 15 นาที
Green Plant 10 0 นาที
Yellow Plant 10 0 นาที
Blue Plant 4 2 นาที - 12 นาที
Blue Plant 2 2 นาที - 12 นาที