ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Anopheles 3 1 นาที - 2 นาที
Grove 15 0 นาที
Novus 2 0 นาที
Novus 2 0 นาที
Anopheles 10 0 นาที
Mutant Dragonoid 1 400 นาที - 430 นาที
Grove 15 0 นาที
Novus 2 0 นาที
Novus 1 0 นาที
Anopheles 10 0 นาที
Mutant Dragonoid 1 400 นาที - 430 นาที
Grove 15 0 นาที
Novus 2 0 นาที
Novus 2 0 นาที
Anopheles 10 0 นาที
Mutant Dragonoid 1 400 นาที - 430 นาที
Grove 15 0 นาที
Novus 2 0 นาที
Novus 1 0 นาที
Anopheles 10 0 นาที
Mutant Dragonoid 1 400 นาที - 430 นาที
Anopheles 10 0 นาที
Dragon Egg 1 120 นาที - 150 นาที
Dragon Egg 1 120 นาที - 150 นาที
Dragon Egg 1 120 นาที - 150 นาที
Dragon Egg 1 120 นาที - 150 นาที