ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Holden 50 0 นาที
Caramel 20 0 นาที
Poring 10 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Metaling 10 0 นาที
Green Plant 10 10 นาที
Yellow Plant 10 10 นาที