ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "hu_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Breeze 10 0 นาที
Deleter 10 7 นาที - 8 นาที
Deleter 10 7 นาที - 11 นาที
Petite 60 0 นาที
Petite 20 0 นาที
Novus 10 0 นาที
Novus 10 0 นาที
Anopheles 30 0 นาที
Grove 10 0 นาที
Geographer 20 0 นาที
Demon Pungus 10 0 นาที
Yellow Plant 20 0 นาที