ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Matyr 10 0 นาที
Requiem 40 0 นาที
Zerom 70 0 นาที
Familiar 20 0 นาที
Snake 20 0 นาที