ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx5"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Marduk 40 0 นาที
Whisper 50 0 นาที
Pasana 60 0 นาที