ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 60 0 นาที
Obeaune 40 0 นาที
Cornutus 100 0 นาที
Hydra 40 0 นาที
Marse 40 0 นาที
Merman 1 30 นาที - 50 นาที