ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "jawaii"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Phen 3 60 นาที - 90 นาที
Aster 2 60 นาที - 100 นาที
Aster 1 120 นาที - 180 นาที
Shellfish 1 80 นาที - 130 นาที
Shellfish 2 70 นาที - 110 นาที