ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "job_sword1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Chonchon 20 0 นาที
Fabre 3 1 นาที - 2 นาที
Fabre 3 1 นาที - 2 นาที
Fabre 3 1 นาที - 2 นาที
Fabre 3 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 5 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 3 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที
Fabre 2 1 นาที - 2 นาที