ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lhz_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Metaling 50 0 นาที
Anopheles 70 0 นาที
Remover 100 0 นาที
Egnigem Cenia 1 0 นาที
Wickebine Tres 1 0 นาที
Armeyer Dinze 1 0 นาที
Errende Ebecee 1 0 นาที
Kavach Icarus 1 0 นาที
Laurell Weinder 1 0 นาที
Egnigem Cenia 1 15 นาที - 29 นาที
Wickebine Tres 1 15 นาที - 29 นาที
Armeyer Dinze 1 15 นาที - 29 นาที
Errende Ebecee 5 15 นาที - 29 นาที
Kavach Icarus 5 10 นาที - 15 นาที
Laurell Weinder 5 10 นาที - 15 นาที
Egnigem Cenia 4 15 นาที - 29 นาที
Wickebine Tres 4 10 นาที - 15 นาที
Armeyer Dinze 4 15 นาที - 29 นาที
Errende Ebecee 2 15 นาที - 29 นาที
Kavach Icarus 2 15 นาที - 29 นาที
Laurell Weinder 2 10 นาที - 15 นาที
Egnigem Cenia 1 10 นาที - 15 นาที
Wickebine Tres 4 15 นาที - 29 นาที
Armeyer Dinze 1 15 นาที - 29 นาที
Errende Ebecee 4 15 นาที - 29 นาที
Kavach Icarus 4 15 นาที - 29 นาที
Laurell Weinder 2 10 นาที - 15 นาที
Egnigem Cenia 1 15 นาที - 29 นาที
Wickebine Tres 1 15 นาที - 29 นาที
Armeyer Dinze 1 15 นาที - 29 นาที
Errende Ebecee 1 15 นาที - 29 นาที
Kavach Icarus 1 15 นาที - 29 นาที
Laurell Weinder 1 15 นาที - 29 นาที
Gemini-S58 1 120 นาที - 210 นาที