ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lhz_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Egnigem Cenia 26 0 นาที
Wickebine Tres 26 0 นาที
Armeyer Dinze 26 0 นาที
Errende Ebecee 26 0 นาที
Kavach Icarus 26 0 นาที
Laurell Weinder 26 0 นาที
Egnigem Cenia 4 2 นาที - 3 นาที
Wickebine Tres 4 2 นาที - 3 นาที
Armeyer Dinze 4 2 นาที - 3 นาที
Errende Ebecee 4 2 นาที - 3 นาที
Kavach Icarus 4 2 นาที - 3 นาที
Laurell Weinder 4 2 นาที - 3 นาที
Egnigem Cenia 10 2 นาที - 3 นาที
Wickebine Tres 10 2 นาที - 3 นาที
Armeyer Dinze 10 2 นาที - 3 นาที
Errende Ebecee 10 2 นาที - 3 นาที
Kavach Icarus 10 2 นาที - 3 นาที
Laurell Weinder 10 2 นาที - 3 นาที
Egnigem Cenia 10 5 นาที - 8 นาที
Wickebine Tres 10 5 นาที - 8 นาที
Armeyer Dinze 10 5 นาที - 8 นาที
Errende Ebecee 10 5 นาที - 8 นาที
Kavach Icarus 10 5 นาที - 8 นาที
Laurell Weinder 10 5 นาที - 8 นาที
Remover 20 5 นาที - 8 นาที
Eremes Guile 1 3 นาที - 5 นาที
Gemini-S58 10 90 นาที - 93 นาที
Egnigem Cenia 1 120 นาที - 130 นาที