ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lhz_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Seyren Windsor 4 3 นาที - 5 นาที
Eremes Guile 4 3 นาที - 5 นาที
Howard Alt-Eisen 4 3 นาที - 5 นาที
Margaretha Sorin 4 3 นาที - 5 นาที
Cecil Damon 4 3 นาที - 5 นาที
Kathryne Keyron 4 3 นาที - 5 นาที
Seyren Windsor 1 2 นาที - 3 นาที
Eremes Guile 1 2 นาที - 3 นาที
Howard Alt-Eisen 1 2 นาที - 3 นาที
Margaretha Sorin 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 1 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 1 2 นาที - 3 นาที
Eremes Guile 1 2 นาที - 3 นาที
Howard Alt-Eisen 1 2 นาที - 3 นาที
Margaretha Sorin 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 1 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 7 2 นาที - 5 นาที
Eremes Guile 7 2 นาที - 5 นาที
Howard Alt-Eisen 7 2 นาที - 5 นาที
Margaretha Sorin 7 2 นาที - 5 นาที
Cecil Damon 7 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 7 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 1 10 นาที - 19 นาที
Eremes Guile 1 9 นาที - 17 นาที
Howard Alt-Eisen 1 10 นาที - 19 นาที
Margaretha Sorin 1 9 นาที - 17 นาที
Cecil Damon 1 10 นาที - 19 นาที
Kathryne Keyron 1 9 นาที - 17 นาที
Seyren Windsor 1 2 นาที - 3 นาที
Eremes Guile 1 2 นาที - 3 นาที
Howard Alt-Eisen 1 2 นาที - 3 นาที
Margaretha Sorin 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 1 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 1 2 นาที - 3 นาที
Eremes Guile 1 2 นาที - 3 นาที
Howard Alt-Eisen 1 2 นาที - 3 นาที
Margaretha Sorin 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 1 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 5 3 นาที - 5 นาที
Eremes Guile 5 3 นาที - 5 นาที
Howard Alt-Eisen 5 3 นาที - 5 นาที
Margaretha Sorin 5 3 นาที - 5 นาที
Cecil Damon 5 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 5 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 5 3 นาที - 5 นาที
Eremes Guile 5 3 นาที - 5 นาที
Howard Alt-Eisen 5 3 นาที - 5 นาที
Margaretha Sorin 5 3 นาที - 5 นาที
Cecil Damon 5 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 5 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 3 2 นาที - 3 นาที
Eremes Guile 3 2 นาที - 3 นาที
Howard Alt-Eisen 3 2 นาที - 3 นาที
Margaretha Sorin 3 3 นาที - 5 นาที
Cecil Damon 4 0 นาที
Kathryne Keyron 4 0 นาที
Seyren Windsor 7 2 นาที - 3 นาที
Eremes Guile 7 3 นาที - 5 นาที
Howard Alt-Eisen 7 2 นาที - 3 นาที
Margaretha Sorin 7 3 นาที - 5 นาที
Cecil Damon 7 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 7 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Kathryne Keyron 1 2 นาที - 3 นาที
Cecil Damon 3 2 นาที - 3 นาที
Seyren Windsor 2 5 นาที - 7 นาที
Eremes Guile 2 5 นาที - 7 นาที
Margaretha Sorin 2 5 นาที - 7 นาที
Cecil Damon 5 0 นาที
Kathryne Keyron 3 0 นาที
Seyren Windsor 2 5 นาที - 7 นาที
Howard Alt-Eisen 2 5 นาที - 7 นาที
Margaretha Sorin 2 5 นาที - 7 นาที
Cecil Damon 5 0 นาที
Kathryne Keyron 3 0 นาที
Seyren Windsor 2 5 นาที - 7 นาที
Eremes Guile 2 5 นาที - 7 นาที
Howard Alt-Eisen 2 5 นาที - 7 นาที
Cecil Damon 5 0 นาที
Kathryne Keyron 3 0 นาที
Eremes Guile 2 5 นาที - 7 นาที
Howard Alt-Eisen 2 5 นาที - 7 นาที
Margaretha Sorin 2 5 นาที - 7 นาที
Cecil Damon 5 0 นาที
Kathryne Keyron 3 0 นาที
Lord Knight Seyren 1 45 นาที - 85 นาที
Whitesmith Howard 1 50 นาที - 95 นาที
Assassin Cross Eremes 1 43 นาที - 82 นาที
Sniper Cecil 1 45 นาที - 87 นาที
High Priest Margaretha 1 55 นาที - 105 นาที
High Wizard Kathryne 1 43 นาที - 84 นาที