ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lhz_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Metaling 70 0 นาที
Holden 30 0 นาที
Caramel 20 0 นาที
Red Plant 10 1 นาที - 2 นาที
Yellow Plant 10 1 นาที - 2 นาที
Green Plant 10 1 นาที - 2 นาที