ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lhz_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Metaling 50 0 นาที
Caramel 30 0 นาที
Horn 10 0 นาที
Holden 10 0 นาที
Anopheles 10 0 นาที
Yellow Plant 15 1 นาที - 2 นาที
Green Plant 15 1 นาที - 2 นาที