ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lhz_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Stem Worm 50 10 นาที
Metaling 20 0 นาที
Caramel 20 0 นาที
Horn 10 0 นาที
Rafflesia 5 0 นาที
Anopheles 20 0 นาที
Hill Wind 10 0 นาที
Red Plant 10 1 นาที - 2 นาที
Green Plant 10 1 นาที - 2 นาที