ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Horong 17 1 นาที
Mi Gao 17 1 นาที
Side Winder 11 1 นาที
Jing Guai 52 1 นาที
Grizzly 17 1 นาที
Leib Olmai 1 5 นาที - 7 นาที
Black Mushroom 10 1 นาที
Shining Plant 10 1 นาที