ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Yao Jun 30 1 นาที
Zhu Po Long 30 1 นาที
Mao Guai 18 1 นาที
Green Maiden 10 1 นาที
White Lady 1 117 นาที - 127 นาที