ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Blazer 70 0 นาที
Lava Golem 30 0 นาที
Kaho 60 0 นาที
Explosion 70 0 นาที
Grizzly 70 0 นาที