ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjo_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 40 0 นาที
Martin 100 0 นาที
Skeleton Worker 30 0 นาที
Giearth 40 1 นาที - 2 นาที