ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hornet 70 0 นาที
Creamy 40 0 นาที
ChonChon 35 0 นาที
Mandragora 60 0 นาที
Steel ChonChon 30 0 นาที
Blue Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที