ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 20 0 นาที
Coco 40 0 นาที
Horn 40 0 นาที
Caramel 50 0 นาที
Stainer 100 0 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที