ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 20 0 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Argiope 120 0 นาที
Argos 60 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Mastering 1 15 นาที - 20 นาที
Archangeling 1 60 นาที - 90 นาที