ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Stem Worm 20 0 นาที
Steel ChonChon 20 0 นาที
Metaller 40 0 นาที
Ambernite 15 0 นาที
Mantis 60 0 นาที
Dustiness 40 0 นาที