ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 50 0 นาที
PecoPeco 20 0 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 60 0 นาที
Super Picky 60 0 นาที
Drops 40 0 นาที
Yellow Plant 10 15 นาที - 23 นาที