ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 30 0 นาที
Roda Frog 60 0 นาที
Snake 60 0 นาที
Mastering 1 30 นาที - 34 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที