ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
ChonChon 20 0 นาที
Wolf 50 0 นาที
PecoPeco 55 0 นาที
PecoPeco Egg 15 0 นาที
Picky 20 0 นาที
Super Picky 20 0 นาที
Condor 40 0 นาที
Drops 15 0 นาที
Yellow Plant 10 15 นาที - 23 นาที