ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 70 0 นาที
ChonChon 30 0 นาที
Muka 30 0 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 40 0 นาที
Super Picky 40 0 นาที
Desert Wolf Puppy 50 0 นาที
Drops 40 0 นาที
Yellow Plant 10 15 นาที - 23 นาที