ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Scorpion 30 0 นาที
Golem 80 0 นาที
Metaller 60 0 นาที
Desert Wolf Puppy 30 0 นาที