ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 80 0 นาที
PecoPeco 30 0 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 70 0 นาที
Super Picky 70 0 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที