ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
ChonChon 40 0 นาที
Picky 90 0 นาที
Super Picky 90 0 นาที
Ant Egg 50 0 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Piere 2 1 นาที - 2 นาที
Deniro 2 1 นาที - 2 นาที
Andre 4 1 นาที - 2 นาที