ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild16"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Muka 30 0 นาที
Metaller 30 0 นาที
Hode 80 0 นาที
Sandman 20 0 นาที