ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild17"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Metaller 30 0 นาที
Andre 20 0 นาที
Deniro 2 0 นาที
Frilldora 20 0 นาที
Hode 60 0 นาที
Piere 8 0 นาที
Sandman 20 0 นาที
Metaller 30 0 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที