ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild18"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
ChonChon 15 0 นาที
Anacondaq 40 0 นาที
Steel ChonChon 30 0 นาที
Drops 30 0 นาที
Hode 120 0 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Dragonfly 1 30 นาที - 34 นาที