ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Isis 50 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที
Mummy 45 0 นาที
Matyr 20 0 นาที