ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghoul 40 0 นาที
Mummy 40 0 นาที
Isis 40 0 นาที
Verit 20 0 นาที