ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Isis 30 0 นาที
Verit 30 0 นาที
Mummy 60 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที
Osiris 1 60 นาที - 70 นาที
Ancient Mummy 25 0 นาที