ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "new_1-3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 50 0 นาที
Drops 50 0 นาที
Lunatic 50 0 นาที
Willow 30 0 นาที
Picky 10 0 นาที
Willow 10 0 นาที
Condor 10 0 นาที
Spore 10 0 นาที
Fabre 30 0 นาที