ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "nif_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Disguise 30 0 นาที
Disguise 30 5 นาที - 7 นาที
Dullahan 7 30 นาที - 50 นาที
Dullahan 20 0 นาที
Gibbet 15 0 นาที
Heirozoist 15 0 นาที
Quve 40 0 นาที