ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "odin_tem03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Plasma 20 15 นาที - 20 นาที
Skeggiold 16 0 นาที
Skeggiold 16 0 นาที
Frus 4 0 นาที
Skogul 4 0 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Valkyrie 2 30 นาที - 50 นาที
Valkyrie Randgris 1 480 นาที - 490 นาที
Blue Plant 15 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 15 30 นาที - 45 นาที