ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 14 0 นาที
ChonChon 10 0 นาที
Orc Skeleton 30 0 นาที
Orc Zombie 40 1 นาที - 2 นาที