ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 50 0 นาที
Spore 35 0 นาที
Zombie 60 0 นาที
Snake 35 0 นาที
Skeleton 40 0 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Red Plant 15 10 นาที - 15 นาที